مراسم ضیافت افطاری طایفه شاهوزهی باحضورمسئولین وعلما وفرهیختگان طوایف

کد مطلب: 423675  |  تاريخ: سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸  |  ساعت: ۱۹:۱۹


مراسم ضیافت افطاری طایفه شاهوزهی باحضورمسئولین وعلما وفرهیختگان طوایف

درهشتمین روز ازماه مبارک رمضان مراسم افطاری طایفه شاهوزهی باحضورمسئولین محترم ازقبیل فرماندار،شهردارمحترم ،مولوی سلامی ،سردارباغبانی ،فرمانده انتظامی وسایرعلما وفرهیختگان طایفه شاهوزهی برگزارگردید.

پایگاه اطلاع رسانی طایفه شاهوزهی  - درهشتمین روز ازماه مبارک رمضان مراسم افطاری طایفه شاهوزهی باحضورمسئولین محترم استان ازقبیل  مولوی سلامی ازاعضای مجلس خبرگان رهبری ،سردارباغبانی،سردارتمیزی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان ،فرماندارمحترم ،فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان سرهنگ عارف نژاد ،شهردارمحترم ،مدیرکل اسبق  اداره ورزش وجوانان استان ومدیرکل جهاددانشگاهی وسایرعلما وفرهیختگان و ریش سفیدان طایفه شاهوزهی به دعوت ازسرطایفه شاهوزهی حاج محمدشاهوزهی  ازجمله حاج صمدشاهوزهی ،حاج غلام شاهوزهی وحاجی عبدالغنی شاهوزهی پدرفرهنگی طایفه  برگزارگردید.دراین مراسم ازبزرگان وفرهنگیان سایر طوایف نیز دعوت بعمل آمده بود.

دربرگزاری این مراسم  درکنار حاج محمدرضاشاهوزهی آقایان حاج غفورمیربزرگ ،ولی محمدشاهوزهی ومهرالله شاهوزهی  نیزمساعدت و همراهی نمودندوسرطایفه حاج محمدرضاشاهوزهی ازایشان تقدیرویژه نمودند.درپایان بعدازصرف افطارواقامه نمازجماعت مغرب ،ازتعدادی ازبزرگان  وفعالان طایفه بااهدای لوح سپاس تقدیرشد.http://www.shahoozehi.ir/detail/News/423675/5

چاپ خبر
مراسم ضیافت افطاری طایفه شاهوزهی باحضورمسئولین وعلما وفرهیختگان طوایف

کد مطلب: 423675  |  تاريخ: سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸  |  ساعت: ۱۹:۱۹


مراسم ضیافت افطاری طایفه شاهوزهی باحضورمسئولین وعلما وفرهیختگان طوایف

درهشتمین روز ازماه مبارک رمضان مراسم افطاری طایفه شاهوزهی باحضورمسئولین محترم ازقبیل فرماندار،شهردارمحترم ،مولوی سلامی ،سردارباغبانی ،فرمانده انتظامی وسایرعلما وفرهیختگان طایفه شاهوزهی برگزارگردید.

پایگاه اطلاع رسانی طایفه شاهوزهی  - درهشتمین روز ازماه مبارک رمضان مراسم افطاری طایفه شاهوزهی باحضورمسئولین محترم استان ازقبیل  مولوی سلامی ازاعضای مجلس خبرگان رهبری ،سردارباغبانی،سردارتمیزی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان ،فرماندارمحترم ،فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان سرهنگ عارف نژاد ،شهردارمحترم ،مدیرکل اسبق  اداره ورزش وجوانان استان ومدیرکل جهاددانشگاهی وسایرعلما وفرهیختگان و ریش سفیدان طایفه شاهوزهی به دعوت ازسرطایفه شاهوزهی حاج محمدشاهوزهی  ازجمله حاج صمدشاهوزهی ،حاج غلام شاهوزهی وحاجی عبدالغنی شاهوزهی پدرفرهنگی طایفه  برگزارگردید.دراین مراسم ازبزرگان وفرهنگیان سایر طوایف نیز دعوت بعمل آمده بود.

دربرگزاری این مراسم  درکنار حاج محمدرضاشاهوزهی آقایان حاج غفورمیربزرگ ،ولی محمدشاهوزهی ومهرالله شاهوزهی  نیزمساعدت و همراهی نمودندوسرطایفه حاج محمدرضاشاهوزهی ازایشان تقدیرویژه نمودند.درپایان بعدازصرف افطارواقامه نمازجماعت مغرب ،ازتعدادی ازبزرگان  وفعالان طایفه بااهدای لوح سپاس تقدیرشد.http://www.shahoozehi.ir/detail/News/423675/5

چاپ خبر