حضورجناب سرهنگ شهرکی وهیئت همراه درگروهان شهدای وحدت

کد مطلب: 423080  |  تاريخ: یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶  |  ساعت: ۱۹:۴۴


به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج:

حضورجناب سرهنگ شهرکی وهیئت همراه درگروهان شهدای وحدت

ظهرامروزجناب سرهنگ شهرکی مسئول حفاظت فیزیکی فرودگاه بین المللی زاهدان به مناسبت هفته بسیج درگروهان شهدای وحدت تیپ نیروی مخصوص سلمان فارسی حضوریافتند. دراین دیدارازمحمدرضاشاهوزهی فرمانده گروهان شهدای وحدت تجلیل به عمل آمد.

پایگاه اطلاع رسانی طایفه شاهوزهی –

محمدرضاشاهوزهی دراین دیدارپس ازتبریک گفتن به مناسبت پیروزی مقاومت مردمی عراق وسوریه برگروه تروریستی تکفیری داعش ،به نقش بسیج درحفظ وثبات امنیت پایدارمنطقه تاکید کرد.وی افزود:بسیج که ازچهارحرف تشکیل شده هرحرفی به یک معنا ومفهوم است .بای بسیج یعنی برادری،سین بسیج یعنی سازندگی  ،یای بسیج یعنی یاری وجیم بسیج یعنی جهاد.وی همچنین برلزوم حفظ هوشیاری بسیج ومردم درمقابل فعالیت های دشمن تاکید کرد.

سرهنگ شهرکی دراین دیدارافزود:هفته بسیج رابه تمام بسیجیان عزیز خصوصاشمابرادران گروهان ویژه تبریک وتهنیت عرض میکنم وامیدوارم همیشه موفق وپیروز باشیدوباتمام توان به حفظ امنیت کشور بپردازید.

درپایان بالوح سپاس وهدایایی ازمحمدرضاشاهوزهی فرمانده گروهان شهدای وحدت تجلیل به عمل آمد.


http://www.shahoozehi.ir/detail/News/423080/5

چاپ خبر
حضورجناب سرهنگ شهرکی وهیئت همراه درگروهان شهدای وحدت

کد مطلب: 423080  |  تاريخ: یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶  |  ساعت: ۱۹:۴۴


به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج:

حضورجناب سرهنگ شهرکی وهیئت همراه درگروهان شهدای وحدت

ظهرامروزجناب سرهنگ شهرکی مسئول حفاظت فیزیکی فرودگاه بین المللی زاهدان به مناسبت هفته بسیج درگروهان شهدای وحدت تیپ نیروی مخصوص سلمان فارسی حضوریافتند. دراین دیدارازمحمدرضاشاهوزهی فرمانده گروهان شهدای وحدت تجلیل به عمل آمد.

پایگاه اطلاع رسانی طایفه شاهوزهی –

محمدرضاشاهوزهی دراین دیدارپس ازتبریک گفتن به مناسبت پیروزی مقاومت مردمی عراق وسوریه برگروه تروریستی تکفیری داعش ،به نقش بسیج درحفظ وثبات امنیت پایدارمنطقه تاکید کرد.وی افزود:بسیج که ازچهارحرف تشکیل شده هرحرفی به یک معنا ومفهوم است .بای بسیج یعنی برادری،سین بسیج یعنی سازندگی  ،یای بسیج یعنی یاری وجیم بسیج یعنی جهاد.وی همچنین برلزوم حفظ هوشیاری بسیج ومردم درمقابل فعالیت های دشمن تاکید کرد.

سرهنگ شهرکی دراین دیدارافزود:هفته بسیج رابه تمام بسیجیان عزیز خصوصاشمابرادران گروهان ویژه تبریک وتهنیت عرض میکنم وامیدوارم همیشه موفق وپیروز باشیدوباتمام توان به حفظ امنیت کشور بپردازید.

درپایان بالوح سپاس وهدایایی ازمحمدرضاشاهوزهی فرمانده گروهان شهدای وحدت تجلیل به عمل آمد.


http://www.shahoozehi.ir/detail/News/423080/5

چاپ خبر