دیدار معاون هماهنگ کننده تیپ نیرومخصوص سلمان فارسی از خانواده شهید محمد امین ریگی درشهرستان خاش

کد مطلب: 422752  |  تاريخ: جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵  |  ساعت: ۱۹:۱۷


دیدار معاون هماهنگ کننده تیپ نیرومخصوص سلمان فارسی از خانواده شهید محمد امین ریگی درشهرستان خاش

معاون هماهنگ کننده تیپ نیرومخصوص سلمان فارسی از خانواده شهید محمد امین ریگی درشهرستان خاش دیدار کرد.

پایگاه اطلاع رسانی طایفه شاهوزهی -دیدار معاون هماهنگ کننده تیپ نیرومخصوص سلمان فارسی از خانواده شهید محمد امین ریگی درشهرستان خاش


http://www.shahoozehi.ir/detail/News/422752/5

چاپ خبر
دیدار معاون هماهنگ کننده تیپ نیرومخصوص سلمان فارسی از خانواده شهید محمد امین ریگی درشهرستان خاش

کد مطلب: 422752  |  تاريخ: جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵  |  ساعت: ۱۹:۱۷


دیدار معاون هماهنگ کننده تیپ نیرومخصوص سلمان فارسی از خانواده شهید محمد امین ریگی درشهرستان خاش

معاون هماهنگ کننده تیپ نیرومخصوص سلمان فارسی از خانواده شهید محمد امین ریگی درشهرستان خاش دیدار کرد.

پایگاه اطلاع رسانی طایفه شاهوزهی -دیدار معاون هماهنگ کننده تیپ نیرومخصوص سلمان فارسی از خانواده شهید محمد امین ریگی درشهرستان خاش


http://www.shahoozehi.ir/detail/News/422752/5

چاپ خبر