کلیه اخبار مرتبط با واژه جانشین بسیج جامعه پزشکی سیستان وبلوچستان مطرح کرد:
 ورود خون های آلوده جنایت عمدی فرانسه علیه ملت ایران/واکسن های آمریکایی غیر قابل اعتماد و پیش بینی
جانشین بسیج جامعه پزشکی سیستان وبلوچستان مطرح کرد:

فاطمه کمیلی با بیان اینکه دستاورد دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن کرونا، دشمن را مایوس کرده است، گفت: ورود خون های آلوده به ایدز و هپاتیت به ایران هیچگاه از ذهن ملت پاک نخواهد شد.
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۷:۲۷