کلیه اخبار مرتبط با واژه بیانیه سرطایفه حاج محمدشاهوزهی درخصوص عملیات مرصاد
بیانیه سرطایفه حاج محمدشاهوزهی درخصوص عملیات مرصاد

حاج محمدشاهوزهی طی بیانیه ای عملیات غرورآفرین مرصاد راگرامی داشت.
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۵:۰۵