کلیه اخبار مرتبط با واژه بیانیه سرطایفه شاهوزهی به مناسبت روزبزرگداشت شهداءوایثارگران
بیانیه سرطایفه شاهوزهی به مناسبت  روزبزرگداشت شهداءوایثارگران

حاج محمدرضاشاهوزهی سرطایفه شاهوزهی طی بیانیه ای سالروزبزرگداشت شهداء وایثارگران راگرامی داشت.
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۹:۴۶