کلیه اخبار مرتبط با واژه رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان
بارش برف ارتفاعات زاهدان و خاش را سفید پوش کرد

رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بارش برف ارتفاعات زاهدان و خاش را سفید پوش کرد به طوریکه بیشترین بارش های اندازه گیری شده در حومه تفتان رخ داده است.
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۳:۳۸