کلیه اخبار مرتبط با واژه بیانیه سرطایفه شاهوزهی به مناسبت یوم الله 13آبان
حضورپرشورطایفه شاهوزهی درراهپیمایی 13آبان97

حاج محمدرضاشاهوزهی سرطایفه شاهوزهی به همراه طایفه شاهوزهی درراهپیمایی روزملی مبارزه بااستکبارجهانی شرکت کرد.
یکشنبه ۱۳ آیان ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱:۰۶
بیانیه سرطایفه شاهوزهی به مناسبت یوم الله 13آبان

محمدرضاشاهوزهی درخصوص یوم الله 13آبان بیانیه ای صادرومردم رادعوت به شرکت دراین راهپیمایی کرد.
جمعه ۱۲ آیان ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵:۰۰