کلیه اخبار مرتبط با واژه به مناسبت هفته نیروی انتظامی صورت گرفت:
دیدارسرطایفه شاهوزهی وسران طوایف بافرماندهی انتظامی زاهدان
به مناسبت هفته نیروی انتظامی صورت گرفت:

حاج محمدرضاشاهوزهی به همراه سران طوایف به مناسبت هفته نیروی انتظامی دیداری باسرهنگ عارف نژاد فرماندهی محترم انتظامی زاهدان داشتند.
پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۷:۳۶
سرهنگ جعفری/تداوم امنیت پایداربامشارکت مردم امکان پذیراست.
به مناسبت هفته نیروی انتظامی صورت گرفت:

حضورجناب سرهنگ جعفری معاونت هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان بهمراه رئیس کلانتری15جناب سرگردمحمدطاهری وهیئت همراه درمسجدجامع کریم آبادامشب بعدازنمازمغرب.
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۱:۲۷