کلیه اخبار مرتبط با واژه هفته بسیج
بیانیه حاج محمد شاهوزهی به مناسبت هفته بسیج

بیانیه حاج محمد شاهوزهی به مناسبت هفته بسیج
جمعه ۳۰ آیان ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۶:۳۳
دیدارفرمانده حفاظت فیزیکی فرودگاه بین المللی زاهدان با حاج محمدشاهوزهی به مناسبت هفته بسیج

جناب سرهنگ افشار وهیئت همراه صبح امروز به مناسبت هفته بسیج درمحل گروهان شهدای وحدت بافرمانده این یگان حاج محمدشاهوزهی دیدارنمود واین هفته راتبریک گفت وازوی تجلیل بعمل آمد.
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۷:۱۹
بازدید فرمانده حفاظت فیزیکی فرودگاه بین المللی زاهدان به همراه فرمانده یگان  حیدرکرارزاهدان وهیئت همراه ازگروهان شهدای وحدت
به مناسبت هفته بسیج

بازدید فرمانده حفاظت فیزیکی فرودگاه بین المللی زاهدان به همراه فرمانده یگان حیدرکرارزاهدان وهیئت همراه ازگروهان ویژه شهدای وحدت واعطای لوح تقدیر به سرطایفه شاهوزهی
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۴:۱۰