کلیه اخبار مرتبط با واژه نماز جمعه
مولوی دهانی :شکرهرنعمت  روشی دارد/امام حسین (ع)ذلت رانپذیرفت
نمازجمعه مسجدجامع کریم آبادزاهدان

رسول خدا (ص) فرمودند الحسن والحسین سیدا شباب اهل جنه وفرمودند حسین منی وانا من حسین یعنی سرور جوانان بهشتی حسن وحسین هستند وحسین ازمن است ومن ازحسین
جمعه ۷ آیان ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷:۰۲