کلیه اخبار مرتبط با واژه طایفه شاهوزهی
برپایی سیاه چادربصیرت ومقاومت طایفه شاهوزهی

برپایی سیاه چادربصیرت ومقاومت طایفه شاهوزهی
سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۷:۰۳
حضورپرشورطایفه شاهوزهی درراهپیمایی 13آبان97

حاج محمدرضاشاهوزهی سرطایفه شاهوزهی به همراه طایفه شاهوزهی درراهپیمایی روزملی مبارزه بااستکبارجهانی شرکت کرد.
یکشنبه ۱۳ آیان ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱:۰۶
گزارش تصویری راهپیمایی روز قدس

روزقدس طایفه شاهوزهی نیز همچون سایر مردم ایران شعار مرگ برصهیونیسم ومرگ برامریکاسردادند.
سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶:۳۱
 طایفه شاهوزهی درراهپیمایی روزقدس

طایفه شاهوزهی به همراه سرطایفه محمدرضاشاهوزایی همراه ملت همیشه درصحنه استان درراهپیمایی روزقدس شرکت نمودند
شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰:۴۷